ISLAMIAH COLLEGE (AUTONOMOUS)

VANIYAMBADI-635 752

ARREAR EXAMINATIONS  

TIME TABLE   - FEBRUARY 2018

For Current UG Batches (2015, 2016, 2017 Entry)

For Current PG Batches (2016, 2017 Entry)

 

English UG

English PG

History UG

History PG

BBA

B.Com (G) DAY

B.Com (G) EVEN

MCom

B.Com (CA)

B.Com (FA)

Mathematics UG

Mathematics PG

Physics UG

Physics PG

Chemistry UG

Chemistry PG

Biochemistry UG

Biochemistry PG

Biotechnology UG

Biotechnology PG

Computer Science UG DAY

Computer Science PG

BSc (Software)

Computer Science UG  EVENING

BCA

 


 

 

For the Outgone UG Batches (2010, 2011, 2012, 2013, 2014 Entry)

For the Outgone PG Batches (2010, 2011, 2012, 2013, 2014,2015, Entry)

 

PG Batches (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, Entry)

UG Batches (2010, 2011, 2012, 2013, 2014 Entry)